Cennik

Anwalt im BüroNa podstawie Uchwały z dnia 3 marca 2016r. Rady Gminy w Przytyku Nr XVII.110.2016 zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Przytyk na okres od dnia 01.04.2016r. – 31.03.2017r.

 

1 m3 wody – 2,85 zł

1 m3 odprowadzanych ścieków – 3,85 zł

1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców spoza gminy Przytyk – 4,30 zł

Opłata abonamentowa od odbiorcy usług rocznie 36 zł

 

Do wymienionych wyżej cen doliczany będzie podatek VAT w wysokości 8 %.